Oprava Hybridnej batérie Peugeot 3008

Oprava hybridnej batérie. Výmena poškodených článkov.


Automobil fungoval iba na spaľovací motor, nefunkčný hybridný systém. Po diagnostike bolo zistene poškodenie hybridnej batérie, násladne jej oprava a regenerácia.

Oprava DC/DC invertora Mercedes S400h

Oprava poškodeného DC/DC invertora nabíjania.


Automobil sa po vybití hybridnej batérie nedal externe nabiť. Po diagnostike bolo zistené poškodenie DC meniča nabíjacieho systému, následná oprava a programovanie.

Oprava Hybridnej batérie Honda CRZ

Poškodenie hybridnej batérie Honda CRZ


Automobil zobrazoval Check IMA a hybridná batéria sa nenabíjala iba do 50%, po diagnostike bolo zistené poškodenie hybridnej batérie, výmena poškodených blokov a regenerácia batérie.

Repas Batérie BMW X5 E40

Výmena poškodených článkov batérie a programovanie riadiacej jednotky.


Automobil vykazoval chybu hybridnej batérie, auto sa prepínalo do núdzového režimu. Boli vymenené poškodené články a prebehlo kódovanie riadiacej jednotky.